Έκδοση εγκύκλιου
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ' αριθμό 35534 ΕΞ 2022/30.08.2022 - ΑΔΑ ΨΗ8Κ46ΜΤΛΠ-Ε14 μας με θέμα:  «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ&nbsp...
Παράταση προθεσμίας ανάρτησης 30/09/2022 μετά από έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (B’ 4287/11.08.2022) Υπουργική Απόφαση (33345 ΕΞ 2022) του Υπουργού Επικρατείας σύμφωνα με την οποία: Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1-1-2015 έως 31-12- 2021 αναρτώνται μέχρι την 30η-9-2022 Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούνται να προ...
Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών
Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργικής Απόφασης, με την οποία δίνεται νέα παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Ειδικότερα, με την ως άνω ΥΑ, ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2021 αναρτώνται στο Μητρώο μέχρι την 30η.9.2022....
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ του συνόλου των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/05/2022 22:00 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 21/05/2022 09:00
Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 22:00 έως και το Σάββατο 21 Μαΐου και ώρα 09:00 λόγω τακτικών εργασιών αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer) ενδέχεται να διακοπεί μέρος της λειτουργικότητας ή/και η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού....
Εργασίες συντήρησης Διαύγεια 11/05/2022
Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 11/05/2022, από τις 21:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια μίας ώρας, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω εργασιών συντήρησης. Κατά το διάστημα των εργασιών, δεν θα είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα μεταξύ του Μητρώου και του Προγράμματος Διαύγεια και λειτουργίες που απαιτούν άντληση δεδομένων από το δεύτερο (π.χ. ΑΔΑ) δεν θα είναι διαθέσιμες....
Έκδοση εγκύκλιου
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ' αριθμό 16334 ΕΞ 2022/03.05.2022 - ΑΔΑ  91ΘΔ46ΜΤΛΠ-ΕΨΙ εγκυκλίου μας με θέμα:  «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ&nbs...
Παράταση προθεσμίας ανάρτησης 31/05/2022 μετά από έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 1687/7.4.2022) Υπουργική Απόφαση (12388 ΕΞ 2022/31.03.2022) του Υπουργού Επικρατείας σύμφωνα με την οποία: Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1-1-2015 έως 31-12- 2021 αναρτώνται μέχρι την 31η-5-2022. Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούντα...
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι, προς αντιμετώπιση καθυστερήσεων που παρατηρούνται λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου όγκου δηλώσεων που υπεβλήθησαν τις τελευταίες μέρες στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, θα υπάρξει παράταση της εκπνέουσας σήμερα προθεσμίας. Με επόμενη επικοινωνία μας θα υπάρξει αναλυτική σχετική ενημέρωση....
Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00
Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ενδέχεται να διακοπεί μέρος της λειτουργικότητας ή/και η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού....
Έκδοση εγκυκλίου
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ.  45376 ΕΞ 2021/22.12.2021 -ΑΔΑ 9Ζ1946ΜΤΛΠ-ΓΣΥ εγκυκλίου μας με θέμα:  «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚ...