Νέα Προθεσμία Υποβολής Στοιχείων: 20-12-2020
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Υπουργική Απόφαση, με την οποία η προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών από επιχορηγούμενους φορείς στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, παρατείνεται εκ νέου. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από από 1.1.2015 έως 31.12.2019 αναρτώνται στο Μητρώο μέχρι την 20η-12-2020....
Παράταση Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων-ΦΕΚ, εγκύκλιος
Δείτε την Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ 4039/Β/2020 καθώς και την σχετική υπ' αριθμό 26411 ΕΞ 2020 / 23.9.2020 -ΑΔΑ   624046ΜΤΛΠ-ΡΥΧ εγκύκλιο.  ...
Παράταση Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων
Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη και αναμένεται δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργικής Απόφασης με την οποία η προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών από επιχορηγούμενους από τη Γενική Κυβέρνηση φορείς στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων παρατείνεται εκ νέου. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από από 1.1.2015 έως 31.12.2019 αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή στη σελίδα https://mef.diavgeia.gov.gr/ μέχρι την 16η-10-2020....
Παράταση Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων-Εγκύκλιος
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών από επιχορηγούμενους από τη Γενική Κυβέρνηση φορείς στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2019 έως 31.12.2019 αναρτώνται / μέχρι την 31η.7.2020. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ....
Νέα Προθεσμία Υποβολής Στοιχείων: 31-7-2020
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η νέα προθεσμία υποβολής στοιχείων για το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων είναι η 31η Ιουλίου 2020....