Καλώς ήρθατε στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων.

Μέσα από το σύστημα μπορείτε να αναζητήσετε εγγεγραμένους οργανισμούς και να δείτε τις επιχορηγήσεις και τις δαπάνες τους.

Τελευταία Νέα/Ανακοινώσεις
Προθεσμίες Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων
Δείτε την εγκύκλιο σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2019 (20-12-2020) προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών έτους 2020 (28-2-2021) στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων [άρθρο 83 του ν. 4727/2020 (παλιό άρθρο 10Β του ν. 3861/2010)]...
Νέα Προθεσμία Υποβολής Στοιχείων: 20-12-2020
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Υπουργική Απόφαση, με την οποία η προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών από επιχορηγούμενους φορείς στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, παρατείνεται εκ νέου. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από από 1.1.2015 έως 31.12.2019 αναρτώνται στο Μητρώο μέχρι την 20η-12-2020....
Παράταση Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων-ΦΕΚ, εγκύκλιος
Δείτε την Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ 4039/Β/2020 καθώς και την σχετική υπ' αριθμό 26411 ΕΞ 2020 / 23.9.2020 -ΑΔΑ   624046ΜΤΛΠ-ΡΥΧ εγκύκλιο.  ...