Καλώς ήρθατε στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων.

Μέσα από το σύστημα μπορείτε να αναζητήσετε εγγεγραμένους οργανισμούς και να δείτε τις επιχορηγήσεις και τις δαπάνες τους.

Τελευταία Νέα/Ανακοινώσεις
Εκδοση εγκυκλίου
Δείτε την αρίθμ. 7126 ΕΞ 2021/11.3.2021 -ΑΔΑ  ΨΙΞΝ46ΜΤΛΠ-8ΟΟ εγκύκλιο σχετικά με την παράταση, έως την 30η.4.2021,  της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2020 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων....
Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ
Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ από το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 21:00 έως και την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 12:00, λόγω αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ. Kατά το προαναφερόμενο διάστημα δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στα πληροφορικά συστήματα που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ και δεν θα λειτουργούν οι διαλειτουργικότητες που προσφέρονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας και ο μηχανισμός αυθεντικοποίησης με κωδικούς Taxisnet και μηχανισμός...
Παράταση Προθεσμιών Υποβολής Στοιχείων Δαπανών
Σας ενημερώνουμε ότι έχει υπογραφεί και εστάλη  προς δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργική Απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Η Απόφαση αφορά στοιχεία δαπανών όλων των προηγούμενων ετών. Επιτρέπει δηλαδή την υποβολή στοιχείων δαπανών που έλαβαν χώρα από την 1η.1.2015 έως την 31η.12.2020. Ως προθεσμία για την δήλωση των παραπάνω στοιχείων τίθεται η 30η.4.2021....