Εργασίες συντήρησης Διαύγεια 11/05/2022

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 11/05/2022, από τις 21:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια μίας ώρας, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω εργασιών συντήρησης. Κατά το διάστημα των εργασιών, δεν θα είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα μεταξύ του Μητρώου και του Προγράμματος Διαύγεια και λειτουργίες που απαιτούν άντληση δεδομένων από το δεύτερο (π.χ. ΑΔΑ) δεν θα είναι διαθέσιμες.