Νέα Προθεσμία Υποβολής Στοιχείων: 31-7-2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η νέα προθεσμία υποβολής στοιχείων για το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων είναι η 31η Ιουλίου 2020.