Προθεσμίες Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων

Δείτε την εγκύκλιο σχετικά με την

  • παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2019 (20-12-2020)
  • προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών έτους 2020 (28-2-2021)

στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

[άρθρο 83 του ν. 4727/2020 (παλιό άρθρο 10Β του ν. 3861/2010)]