Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΨΔ από 24/11/2023 22:00 έως και 25/11/2022 9:00

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00 ενδέχεται να διακοπεί μέρος της λειτουργικότητας στο Πρόγραμμα Διαύγεια και η πρόσβαση στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού λόγω αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).