Στοιχεία Μητρώου

997243518

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ 9 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΟΧΙ


Στοιχεία Οργανισμού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΪΤΟΜΑΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

6978030105

2721083584

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΑΪΚΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

hrzeritis@yahoo.gr