Εργασίες αναβάθμισης Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων 22/11/2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Τετάρτη 22/11/2023, από τις 15:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια δύο (2) ωρώντο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης.

Όπως και σε κάθε παρόμοια εργασία, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύστημα να είναι διαθέσιμο νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας, για την ελαχιστοποίηση πιθανών επιπτώσεων από την διακοπή των υπηρεσιών.