ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, προς αντιμετώπιση καθυστερήσεων που παρατηρούνται λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου όγκου δηλώσεων που υπεβλήθησαν τις τελευταίες μέρες στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, θα υπάρξει παράταση της εκπνέουσας σήμερα προθεσμίας. Με επόμενη επικοινωνία μας θα υπάρξει αναλυτική σχετική ενημέρωση.