Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ενδέχεται να διακοπεί μέρος της λειτουργικότητας ή/και η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού.